Laman Utama / Kelulusan
JAWATANKUASA FATWA NEGERI JOHOR
Hukum penglibatan pihak institusi, syarikat dan orang awam sebagai pewaqaf Waqaf Saham Larkin Sentral adalah harus & tidak bercanggah dengan kaedah waqaf menurut hukum syara.
-30 September 2015-

MAJLIS AGAMA ISLAM BEGERI JOHOR
Penerbitan Waqaf Saham Larkin Sentral sehingga RM85 juta
-10 Disember 2015-

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
Permohonan pengecualian cukai untuk 5 tahun 1.1.2015-31.12.2019
-30 Disember 2015-

SURUHANJAYA SEKURITI
Ahli Majlis Penasihat Syariah SC mengiktiraf Waqaf Saham Larkin Sentral sebagai saham patuh syariah
-30 November 2016-