Laman Utama / Maklumat Agihan Manfaat


RM 85.5 JUTA SAHAM | WAQAF SAHAM SEDIA ADA




MAJLIS AGAMA ISLAM JOHOR

5%



DANA KEBAJIKAN AM

95%

RM 85 JUTA SAHAM | WAQAF SAHAM BAHARU


LARKIN SENTRAL

Kepentingan peniaga Larkin Sentral melalui subsidi penyewaan kepada peniaga & kemudahan awam kepada pengguna serta kebajikan umum di Larkin Sentral

95%





MAJLIS AGAMA ISLAM JOHOR

10%